Mesafeli Bağış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  • A. BAĞIŞÇI, sözleşmede bundan sonra ‘Bağışçı’ olarak anılacaktır.
  • B. AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ, bundan sonra AKD olarak anılacaktır.

2. ÖN KABUL

2.1. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle Bağışçı, sözleşme konusu bağışı onayladığı takdirde ilgili bağış bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3.KONU

3.1. İşbu Sözleşme, Bağışçı’nın, AKD’ye ait akdenizkoruma.org.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda bağışlamayı uygun bulduğu bağış miktarını verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.DERNEK BİLGİLERİ

Unvanı : Akdeniz Koruma Derneği
Adres : Kazımdirik Mah. Ankara Cad. Yanyolu Folkart Time 1 Blok No: 812 Bornova/İzmir

Telefon : 0232 504 07 02
E- posta : [email protected]

Vergi Dairesi : Hasan Tahsin VD

Vergi Numarası : 0210559826

5.BAĞIŞÇI BİLGİLERİ

Unvanı/Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :

Cinsiyeti :

GSM :

E- posta :

Ülkesi :

İli :

İlçesi :

Adresi :

Posta Kodu :

6.SÖZLEŞME KONUSU BAĞIŞ BİLGİLERİ

6.1. Yapılacak bağış AKD’nin senedi doğrultusunda yapmakta olduğu hayır hizmetlerinde kullanılacaktır. AKD’nin internet sitesinde ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.

6.2. Bağışçı, dilediği kadar bağış yapmakta ve dilediği kadar taksitle yapmakta serbesttir.

6.3. Bağışla ilgili bağış makbuzu bağış sayfasında yer alan Bağışçı bilgilerinde beyan edilen adrese posta yoluyla iletilecektir.

7.GENEL HÜKÜMLER

7.1. Bağışçı, AKD’ye ait internet sitesinde ve sözleşme konusu bağışın kullanımıyla ilgili bilgileri doğru olarak edindiğini kabul eder.

7.2. AKD, sözleşme konusu bağış, bağışçı tarafından 14 (on dört) gün içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde iade etmeyi kabul eder.

7.3. ADK, bağış toplama ve kullanma konularında ve süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kamu mevzuatının gereklerini yerine getirmeyi kabul eder ve ayrıca 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’u ve Dernekler Kanunu’nun tüm yükümlülüklerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Bağışçı, kendisi tarafından siteye kayıt formunda belirtilen adresi, eposta adresi, telefon numarası bilgileri üzerinden AKD’nin mektup, eposta, kısa mesaj ve telefon görüşmesi ile kendisine ulaşılabilmesini kabul ve beyan eder.

7.5. Bağışçı, bağış esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin kendisinin olmaması veya kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, bağışta kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etme zorundadır

7.6. Bağışçı AKD’ye ait internet sitesinden bağış yaparken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, AKD’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları AKD’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


7.7. Bağışçı, AKD’ye ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Bağışçı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet işlemlerde bulunamaz.


7.8. AKD’ye ait internet sitesinin üzerinden, AKD’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Bağışçı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

8.1. Bağışçı, bağış ödeme işlemlerini yaptığı kredi kartı ile ilgili olarak temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRESİ

9.1. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

10.1. Bağışçı, site üzerinden yaptığı bağışa ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.