Biz Kimiz ?

Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılında ulusal bir sivil toplum kuruluşu olarak İzmir’de kuruldu. Akdeniz keşiş foku, Kum köpekbalığı gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve restorasyonu, Derneğin öncelikli çalışma konularından. Tüm bunlar tür ve habitatların korunmasına katkı sağlarken bir yandan da geleneksel kıyı balıkçılığını sürdüren balıkçıların meslekteki varlığını güvence altına alıyor.

Misyonumuz

Akdeniz havzasının biyoçeşitliliğini, ekosistemini ve kültürel mirasını korumak ve farkındalık yaratmak için bilim temelli projeler geliştirmek ve yürütmek.

Vizyonumuz

Tüm canlıların uyum ve denge içinde yaşadığı bir Akdeniz ekosistemi için çalışmak.

Değerlerimiz

Bilimsellik

Tür ve habitatların, yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve iklim değişiminin etkilerine karşı direncini artırmak için bilimsel değerlere dayalı ve doğa temelli çözümler üretmek.

Kapsayıcılık

Doğa koruma ortak paydasında buluşabilecek her kişi ve kurumla sorumluluk paylaşmak, tüm yerel paydaşlarla birlikte hareket etmek, uzman kurum ve kişiler ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurmak.

Uyum

Biyoçeşitliliğin korunması için çalışırken, ayrıca yerel toplulukların ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını gözeterek kaynakların doğayla uyum içinde kullanımını desteklemek.

Şeffaflık

Çalışmaların süreç ve sonuçlarını üye, gönüllü ve bağışçılarla paylaşmak; her türlü somut çıktıyı kamuoyuna sunmanın sorumluluğunu taşımak.

Eşitlik ve Saygı

Doğadaki çeşitliliğe duyulan saygı gibi, kurum kültüründe ve yürütülen programlarda ayrımcılığa yer vermemek.

Stratejimiz

Biyoçeşitliliği Korumak

Biyolojik çeşitliliğe yönelik iklim değişimi ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehditleri belirleyerek, Akdeniz Koruma Derneği tarafından hedeflenen türlerin popülasyonlarının ve yaşam alanlarının büyüklüğünün ve kalitesinin korunması ve artırılması.

Deniz Koruma Alanları Ağının Güçlendirilmesi

Bilimsel olarak belirlenmiş ve ekolojik olarak bağlantılı, ideal boyutlarda Deniz Koruma Alanları’nın artırılmasına destek olmak, bu alanların tamamen ve etkin korunması; bu koruma yöntemlerinin mevcut/yeni Deniz Koruma Alanları’na entegre edilmesi.

Yerli Olmayan Türlerin Denizlerden Çekilmesi

Akdeniz’de görülmeye başlanan yerli olmayan denizel türlerin izlenmesi, etkilerinin değerlendirilmesi. Bu türlerden yenebilir olanlara yönelik AKD tarafından geçtiğimiz 10 yıl içinde oluşmasına katkı verilen pazarın, Küçük Ölçekli Balıkçı Kooperatifleri ve pazar aktörlerine devredilmesi.

Kültürel Mirası Desteklemek

Deniz Koruma Alanları yakınlarında bulunan, güçlü kültürel bağlara sahip Erken Tunç Çağı ve Helenistik dönem kalıntıları ve enkazların tespiti ve su altı kazılarının desteklenmesi.

Doğa Koruma Sorumluluğunu Bölüşmek

Toplulukların ve paydaşların koruma çalışmalarına katılımı ve desteğinin artırılması için iletişim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi.
Doğa hakkında bildiklerimizi paylaşırken, işbirliği kurduğumuz tüm gruplar ve kişilerin bilgi, tecrübe ve tercihlerine saygı duyuyoruz.

Ödüllerimiz

2012
Deniz Koruma Liderlik Ödülü, Marsh Award, İngiltere
2013
Whitley Doğa Koruma Ödülü, İngiltere
2014
UNDP Equator Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri
2017
Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü, İngiltere
2017
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Ödülü, İstanbul
2022
Marsh Charitable Trust Deniz Koruma Liderliği Ödülü, İngiltere

Kurucularımız

Ayşegül DİNÇKÖK
Can GÖRGÜN
Caroline KOÇ
Deniz KARAMANOĞLU SARAL
Derin KARAMANOĞLU
Derya YILDIRIM
Ercüment ALTINSOY
Güngör MUHTAROĞLU
Hakan Hamdi BULGURLU
Haluk KARAMANOĞLU
Huriye GÖNCÜOĞLU
Kenan YILMAZ
Mustafa KOÇ
Özkan ANIL
Serdar CÜMBÜŞ
Vahdet ÜNAL
Volkan HÜRSEVER
Zafer A. KIZILKAYA
Zafer TOSUNOĞLU
Zeynep MUFTİ

Tüzüğümüz

Tanıtım Dosyamız