Deniz Koruma Alanları

Deniz Koruma Alanları Hakkında

Denizel türlerin ve ekosistemlerin korunması amacıyla belirlenen alanlardır. Deniz Koruma Alanları (DKA), sürdürülebilir kaynak kullanımına açılabildiği gibi belirli aktivitelere (gırgır, trol avcılığı, dalış vb.) ya da her türlü aktiviteye kapalı olabilir. Sağlıklı denizlerin temsilcisi olan bu alanlar, etkin bir yönetimle doğal ve kültürel değerleri koruyup yerel ekonomileri destekleyerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

Türkiye’nin de taraf olduğu 2020 Dünya Biyolojik Çeşitlilik hedeflerinden biri; “Denize kıyısı olan ülkelerin, kendi denizel alanlarındaki önemli habitatların %10’unu deniz koruma alanı olarak ilan etmesi ve bu alanlar içerisinde en az %2’lik bir bölümün her türlü avcılığa kapalı alan olarak yönetilmesi ve korunmasıdır”. Bu hedefe ulaşılamamış olmakla birlikte Akdeniz Havzası’nda 2020 yılı itibariyle 1215 Deniz Koruma Alanları bulunmaktadır. Bu alanların kapladığı alan; 2012 yılında %4,56, 2016’da %6,81, 2020 yılında ise %8,3’e ulaşarak artış göstermiştir. DKA’ların artması yönünde Akdeniz ülkelerinin çabaları bulunmakla birlikte Akdeniz’deki DKA’ların sadece %1,273’ü etkin bir koruma mekanizmasına sahiptir.

Ülkemizde “deniz koruma alanı” yasal bir koruma statüsü olmamakla birlikte deniz ve kıyısal alanı bulunan tüm korunan alanlar deniz koruma alanı olarak adlandırılıp ulusal koruma statüleri ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle korunmaktadır.

Deniz Koruma Alanlarının Faydaları

Deniz canlılarını koruyor.

Yöre ekonomisini destekliyor.

Balık stoklarını koruyor.

Korunan alanlarda bulunan Deniz çayırları, iklim değişikliği ile mücadelede doğal bir çözüm sunuyor.

Deniz çayırları kıyı erozyonunun kontrolünü sağlıyor.

Kıyılar doğal bir arıtma sağlıyor.

Tarihi, kültürel ve doğal değerleri sayesinde kitle turizminin yapıldığı alanlara göre farklı turizm seçenekleri sunuyor.

Denizel değerlerin korunması turizmin geleceğini garantiliyor.

Zengin doğası, temiz deniz ve kıyıları ile yöre turizmine katkı sağlıyor.

Güvenli gıdaya ulaşmayı sağlıyor.

Yerel kültür ve geleneksel yaşam biçimlerini koruyor.

Denetim ve yönetimin sağlıklı yapılması için önlemler alınıyor.


Projeyi İncele Deniz Koruyuculuğu Sistemi
Projeyi İncele Fethiye-Göcek
Projeyi İncele Gökova Körfezi
Projeyi İncele Kaş-Kekova
Projeyi İncele Balıkçılığa Kapalı Alanlar
Projeyi İncele Datça-Bozburun