Karasal Türler

Karasal Türler Hakkında

Ülkemizin ve tüm dünya ülkelerinin 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği on yedi maddelik Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar, kapsamında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. 

Madde 15: Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek.


Projeyi İncele Marmaris Semenderi
Projeyi İncele Likya Orkidesi