İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

  • GENEL BİLGİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Akdeniz Koruma Derneğine, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların [email protected] e-posta adresine yöneltilmesi veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Akdeniz Koruma Derneği, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

  • BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik No :

Uyruğu :

Pasaport No/ Yabancı Kimlik No:

Yerleşim Yeri veya İşyeri Adresi :

Elektronik Posta Adresi :

Telefon :

Faks :

  • BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN YÖNELTİLEBİLECEK SİLME VEYA YOK EDİLME TALEPLERİ

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini ve/ veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Ek olarak, silme veya yok edilme talebim uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, tarafınıza yapmış olduğum başvurumun KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Tarihi : .../.../….

Adı Soyadı, İmza :