Kaş-Kekova

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, 92 kilometrekaresi denizel alan olmak üzere toplam 258,30 kilometrekaredir. Bugüne kadar yapılan araştırma çalışmaları ile 1000 kadar denizel türün bölgede yaşadığı belirlenmiştir. Akdeniz foku (Monachus monachus), sini kaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) başta olmak üzere nesli tehdit altındaki türler, bölgeyi üreme ve beslenme alanı olarak kullanmaktadır. Bölgenin kayalık ve berrak sualtı yapısı, orfoz ve lahos gibi besin zincirinin üst halkasında bulunan balık türleri için önemlidir.

Akdeniz Koruma Derneği yasa dışı av, deniz kirliliği gibi tehdit niteliğindeki faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ile 2019 yılında Deniz Koruyuculuğu Sistemini uygulamaya başlamıştır. Bu sistemin etkinliğinin ve Deniz Koruma Alanı'nın izlenmesi amacıyla makroalg türleri, balık biyokütlesi, deniz suyu sıcaklığı ve Akdeniz foku için izleme çalışmaları yürütülüyor. İklim değişikliği ile bölgede tür sayıları ve popülasyonları giderek artan yeni balıkların denizel ekosistem ve balıkçılık üzerinde yarattığı etkiyi azaltmak için şefler ve balıkçılarla çalışıyor.

Proje Galerisi