Balıkçılığa Kapalı Alanlar

Balıkçılık aktivitelerinin tümünün ya da bir kısmının yasaklandığı ve Balıkçılığa Kapalı Alan (BKA) olarak adlandırılan Deniz Koruma Alanları, bugün hem türlerin korunması hem de sürdürülebilir balıkçılık için vazgeçilmez öneme sahiptir. Balıkçılığa Kapalı Alanlar, iklim değişikliği ve diğer çevresel tehditlere karşı denizel ekosistemlerin dayanıklılığını arttırmaktadır.

Balıkçılığa Kapalı Alanlar, aktif bir denetleme sisteminin uygulanması halinde türlerin çeşit ve popülasyonlarının artışına olanak sağlamaktadır.

2013 yılından bu yana aktif denetlemenin yetkili kamu kurumları ile uygulandığı Gökova Körfezi'ndeki deniz ekosistemlerinin restorasyonunda olumlu değişimler kaydedilmiştir. Körfezdeki Balıkçılığa Kapalı Alanlarda balık biyokütlesi, BKA dışındaki alanlara kıyasla on kata kadar artmıştır. BKA’lar dışındaki alanlarda 2008 yılında 4gr / m² olan balık biyokütlesi 2018 itibariyle 15gr / m²'ye yükselmiştir. BKA'larda uygulanan sıkı denetlemenin getirdiği yasa dışı avcılıktaki azalmadan ve balık stoklarındaki artış, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin günlük balıkçılık verilerine göre küçük ölçekli balıkçılık için gelir artışını da beraberinde getirmiştir.

Proje Galerisi