Geleneksel Balıkçılık Turizmi

Küçük ölçekli balıkçılara alternatif geçim kaynağı olabilecek ve balık stoklarının azaldığı ortamda sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek üzere İtalya’da geliştirilen balıkçılık turizmi (Pesca Tourismo), son yıllarda Avrupa’da yaygınlaşan uygulamalardandır.

Akdeniz Koruma Derneği, balıkçılık turizmi için pilot uygulamaları 2013-2014 yılları arasında Gökova Körfezi’nde gerçekleştirmiştir ancak ilgili mevzuatın uygun olmamasından dolayı sistem uygulanamamıştır. 2021 yılı itibari ile balıkçılık turizmi uygulamalarının Gökova Körfezi ve Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde hayata geçirilmesi için yetkili kamu kurumlarının koordinasyon ve iş birliği ile gerekli alt yapı sağlanmıştır.

Bu uygulamanın gerekçeleri;

  • Balıkçılara yeni ve alternatif geçim kaynağı yaratmak
  • Biyoçeşitlilik üzerindeki balıkçılık baskısını düşürerek sürdürülebilir balıkçılığı öne çıkarmak
  • Geleneksel kıyı balıkçılığını ve balıkçılık kültürünü tanıtmak
  • Balıkçıların turizm ve deniz koruma konusundaki bilgi ve kapasitelerinin artmasına katkı sunmak
  • Giderek gerileyen küçük ölçekli balıkçılık mesleğini canlandırabilmek
  • Halkın deniz koruma konusunda farkındalığını artırmak
  • Kadın ve erkek balıkçıların sosyal ve profesyonel rollerini güçlendirmek
  • Kadın balıkçıların meslekteki görünürlüğünü arttırmak

Proje Galerisi