Marmaris Semenderi

Dünya sadece yedi türü bulunan Likya semenderleri Muğla, Antalya ve Ege’nin bazı adalarında yaşamaktadır. Akdeniz Havzası'na endemik olan bu türlerin yaşam alanını, maki ve çam ormanları oluşturuyor. Likya semenderlerinden olan Marmaris semenderi (Lyciasalamandra flavimembris), Türkiye’de sadece Muğla çevresindeki dar bir alanda yaşıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Kırmızı Listede, popülasyonu azalma eğiliminde olarak belirtilip “Tehlikede (EN)” kategorisinde yer alıyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu düzensiz yağışlar ve sıcaklık değişimleri, orman yangınları, habitat kaybı, yaşam alanlarını bölen otoyollar ve doğadan toplama, bu türün nesli için tehditlerin başında yer almaktadır. Bunlarla beraber piknik ve kamp sonrası bırakılan çöpler, moloz dökümü, evsel atıklar, tarımda kullanılan gübre ve kimyasallar, türün besinini oluşturan canlıların azalmasına neden olarak Marmaris semenderini de tehdit etmektedir.

Akdeniz Koruma Derneği, Marmaris semenderinin popülasyon yapısı ve dinamikleri (üreme fenolojisi, popülasyon büyüklüğü, yoğunluğu vs.) hakkında bilgi edinilmesi, dağılımı ve yaşam alanındaki tehditlerin belirlenmesi için çalışıyor. Tüm bu çalışma sonuçları, tür eylem planları ve bölgedeki yönetim planı çalışmalarına da bilimsel kaynak niteliği taşıyor. Ayrıca yerelde türe karşı farkındalığın artması için farklı ilgi ve yaş gruplarına yönelik iletişim ve eğitim faaliyetleri düzenleniyor.

Video

Proje Galerisi