İklim Krizi

İklim Krizi Hakkında

Genel hatlarıyla iklim krizinin Yeryüzünde şu ana kadar yarattığı değişiklikler; deniz yüzeyi suyu sıcaklıkları artışı, kutuplarda buz kütlelerinde azalma, deniz yüzeyi pH değerleri ve çözünmüş oksijen konsantrasyonları düşüşü ve deniz seviyesi yükselişi olarak sıralanabilir.

İklim krizinin, denizlerin asitlenmesi, oksijeninin azalması, su sirkülasyonu ve kimyasındaki değişimler, deniz seviyelerinin yükselmesi, fırtınaların sıklaşması, denizel türlerin çeşitliliği ve bolluğundaki olumsuz etkileri hissedilir bir artış göstermekte. İnsan faaliyetleri kaynaklı artan karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazı emisyonları denizlerimizi de ciddi bir şekilde etkilemekte. Kıyı ve deniz ekosistemlerindeki bu bozulma, yerel toplulukların fiziksel ve ekonomik refahlarını etkilediği gibi küresel kaynakları da tehdit etmekte.

Kıyı ve deniz ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi, korunması ve restorasyonu iklim krizi ile mücadele için doğaya dayalı çözümler üretmek, ekosistem hizmetlerinin sürekli sağlanmasını desteklemek için hayati öneme sahip. Akdeniz Koruma Derneği olarak iklim krizinin denizlerimiz ve alan kullanıcıları üzerindeki etkilerini izliyor, tahribatın boyutları ve hızına ilişkin veriler topluyor ve bu bilgiyi bozulmanın olumsuz etkilerinin azaltılması, durdurulması için çözüm üretecek karar vericiler ve paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

İklim krizi ile birlikte Türkiye kıyılarında yeni yabancı türlerde yaşamaya başlamıştır. Akdeniz Koruma Derneği olarak 2020 yılından beri yürüttüğümüz Yeni Balıklar projesi ile denizlerimizin yeni türleri üzerinde çalışıyoruz.  


Projeyi İncele Deniz Suyu Sıcaklığı İzleme
Projeyi İncele Yeni Balıklar
Projeyi İncele Mavi Karbon
Projeyi İncele Orman Yangınlarının Karasal ve Denizel T...
Projeyi İncele Sulak Alanlar