Hayalet Ağlar

Hayalet Ağlar Hakkında

Kaybolan veya bilerek su altına bırakılan balıkçılık av araçları, hayalet ağ olarak adlandırılıyor. Birçok bilimsel çalışma, hayalet ağların çoğunun doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Denizel habitatların üzerini kaplayıp ışık ve oksijen geçirgenliğini azaltarak deniz çayırları, mercan resifleri gibi habitatları tehdit ederken bir yandan da mikro plastik kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum denizlerdeki biyoçeşitliliği olumsuz etkilediği gibi geçimini balıkçılıktan sağlayanları da etkilemektedir.

Hayalet ağların pasif olarak avlanma süresinin, av aracının yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl arasında olduğu biliniyor.

AKD, 2012 yılından bu yana Gökova Körfezi’nde hayalet ağlar ve beraberinde katı atıkların deniz tabanından uzaklaştırılmasını sağlayan deniz altı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, 2020 yılında Kaş-Kekova ve 2021 yılında Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde bu çalışmayı başlattı. Daha önce bulundukları derinlikten ve ağırlıklarından dolayı ulaşılması ve toplanması mümkün olmayan hayalet ağlar ve diğer katı atıklar, balon sistemiyle deniz tabanından kolaylıkla toplanabiliyor. Küçük ölçekli yerel balıkçıların da koordinat belirtmesiyle, hayalet ağların en çok biriktiği alanlar rahatlıkla belirleniyor.

Video