24538

uğla'da, nesli tehlike altında olan Marmaris semenderinin (Lyciasalamandra flavimembris), türünün izlenmesi ve popülasyon dinamiklerinin araştırılması.

Türkiye’de ve bazı Yunan adalarında endemik türleri olan, Lyciasalamandra genusu, 7 tür ile dar bir bölgede dağılış göstermektedir. Marmaris semenderi (Lyciasalamandra flavimembis), Marmaris’te, Çiçekli ve Kötekli köylerinde ve de Ula ilçesinde yayılış göstermektedir.  Lyciasalamandra flavimembis, habitat kaybı ve iklim değişikliği nedenleri ile tehdit altında olan bir türdür. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesinde popülasyonu azalma eğiliminde ve ‘‘Tehlike Altında",  EN’’ kategorisinde yer almaktadır.

Bu çalışmada, Marmaris semenderinin dağılımının belirlenmesi, popülasyon yapısı ve dinamikleri (üreme fenolojisi, popülasyon büyüklüğü, yoğunluğu vs.) hakkında bilgi edinilmesi ve lokal tehlike durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplanacak bu veriler, alanın yönetim planına veya türe yönelik koruma eylem planlarında bilimsel kaynak oluşturacaktır. Ayrıca yapılacak farkındalık çalışmaları ile yöre halkının ve karar mercilerin tür hakkında farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.

Bu çalışma Rufford Small Grants (https://www.rufford.org/) tarafından desteklenmektedir.