Tehdit Altındaki Coğrafyaların İyileştirilmesi Programı

  • #ELP #ENDANGEREDLANDSCAPE #mugla #zaferkızılkaya

Avrupa’da yüzyıllardır uygulanan, yanlış tarım ve ormancılık uygulamaları ve aşırı şehirleşme doğal yaşam alanlarının parçalanmasına yol açtı. Bu durum bazı denizel, karasal türlerin ve hassas habitatların yok oluşunu beraberinde getirdi. Geride kalan habitatların ise doğal yapılarının azaldığı ve iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitelerinin sınırlı olduğu biliniyor. Bu coğrafyaların, doğal varlığını sürdürülebilmesi için iyileştirme önlemlerinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor.

Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı (Endangered Landscape Programme), bu sorunlara çözüm üretmek ve örnek uygulamalar oluşturmak üzere Avrupa’da sekiz alanda hayata geçirildi. Program, Avrupa’nın önemli coğrafyalarında biyolojik çeşitliliğin korunarak zenginleşmesi ve canlı yaşamına fayda sağlayan ekosistemler yaratma vizyonuyla yola çıkıyor. Gökova Körfezinden Antalya Yedi Adalara kadar olan kıyı şeridi, Avrupa’daki sekiz alanda farklı sivil toplum kuruluşlarının eşzamanlı yürütüceği bu programın uygulama alanları arasında yer alıyor.

Program kapsamında Akdeniz Koruma Derneği’nin yürüteceği proje ile; Türkiye’de beş yüz kilometreden fazla kıyı şeridinde iyileştirme ve iklim değişikliğine karşı koruma önlemlerinin alınması hedefleniyor. Akdeniz keşiş foku, kum köpek balığı, orfoz gibi nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarına yönelik koruma çalışmaları hayata geçirilip korunan alanlar ağı kurulması sağlanacak. Ayrıca tüm bu çalışmalarla denizel türlerin azalması, habitat tahribatı ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen kıyı balıkçılığı da desteklenecek. 2024 yılında tamamlanacak olan proje, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ege Üniversitesi ile koordineli olarak yürütülecek. Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı, Lisbet Rausing ve Peter Baldwin’ın sahip olduğu Arcadia Fonu ve Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Cambridge Koruma Girişimi’nin desteği ile kuruldu.