24538

Kum Köpekbalığı (Carcharhinus plumbeus) ve Üreme Alanı (Boncuk Koyu) Koruma Projesi, Gökova Körfezi, Türkiye

                 
1988 yılından bu yana Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Gökova Körfezi, 2010 yılında Deniz Koruma Alanı (DKA) ilan edilmiştir ve aynı yıl içinde Türkiye’nin İlk Toplum Temelli Balıkçılığa Kapalı Alanı ilan edilmiştir. Bu önemli körfez içerisinde yer alan Boncuk Koyu, kum köpekbalıklarının (Carcharhinus plumbeus) dünyada bilinen önemli üreme alanlarından biri olup, aynı zamanda Gökova Deniz Koruma Alanı’na dahil Balıkçılığa Kısıtlı Alanları (BKA)’dan birisidir.
 
C. plumbeus insan için tehlike oluşturmayan, geç erginleşme evresine ve düşük üreme hızına sahiptir, bunun yanı sıra yasadışı balık avcılığı, ticari balıkçılık ve aşırı avlanma gibi tehditlere karşı hassas olarak nitelendirilir.
 
Kum köpekbalıkları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından yayınlanan kırmızı listede “Hassas (VU)”, Akdeniz bölgesel kırmızı listesinde ise “Tehdit Altında (EN)” olarak sınıflandırılmıştır.
 
Akdeniz Koruma Derneği tarafından Boncuk Koyu’nda gerçekleştirilen bu proje ile, kum köpekbalığı popülasyonlarının ve doğal ortamlarındaki davranışlarının bir yıl süresince, sabit ve yemsiz sualtı kameraları ile gözlemlemeyi ve daha önce yapılmış çalışmaları da göz önüne alarak belirli bir popülasyon tahmini elde etmeyi amaçlamaktayız. Balıkçılarla ortak çalışılarak türün tesadüfen avlanma oranlarını tespit edip gerekli önlemlerin alınması ve ilkokullardan başlanarak yöre halkına verilen eğitimlerle de koruma bilincinin arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca “Deniz Koruma Alanlarının Koruma Etkinliğinin Arttırılması” projesi kapsamında koyda yapılan günlük devriyeler ve Sahil Güvenlik işbirliği ile yasadışı balıkçılık faaliyetlerinin önüne geçilecektir.
 
Bu proje “Birdlife International, Wildlife Conservation Society ve Fauna & Flora International” iş birliğiyle “Conservation Leadership Programme” tarafından finanse edilmekte olup “Deniz Koruma Alanlarının Koruma Etkinliğinin Arttırılması Projesi” tarafından desteklenmektedir.