Marmaris Semenderi İzlenmesi ve Popülasyon Araştırmaları

Dünya sadece yedi türü bulunan Likya semenderleri Muğla, Antalya ve Yunanistan’ın bazı adalarında yaşıyor. Akdeniz Havzasına endemik olan bu türlerin yaşam alanını, maki ve çam ormanları oluşturuyor.

Yedi Likya semenderi türünden biri olan Marmaris semenderi (Lyciasalamandra flavimembis), Marmaris ve çevresinde ki dar bir alanda dağılım gösteriyor. Habitat kaybı, iklim değişikliği ve doğadan toplama bu tür için tehditlerin başında yer alıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Kırmızı Listede, popülasyonu azalma eğiliminde olarak belirtilip “Tehlikede (EN)” kategorisinde yer alıyor.
Marmaris Semenderinin İzlenmesi ve Popülasyon Araştırmaları Projesi ile türün, popülasyon yapısı ve dinamikleri (üreme fenolojisi, popülasyon büyüklüğü, yoğunluğu vs.) hakkında bilgi edinilmesi, dağılımı ve yaşam alanındaki tehditlerin belirlenmesi hedefleniyor. Tüm bu çalışma sonuçları, tür eylem planları ve bölgedeki yönetim planı çalışmalarına da bilimsel kaynak niteliği taşıyor. Ayrıca yerelde türe karşı farkındalığın artması için farklı ilgi ve yaş gruplarına yönelik iletişim ve eğitim faaliyetleri düzenleniyor.
2017 yılında başlayan Marmaris Semenderi İzlenmesi ve Popülasyon Araştırmaları Projesi Rufford Small Grants tarafından destekleniyor.