Hayalet Ağ Avcıları

Hayalet ağ terimi, kazayla veya istemlice deniz dibinde bırakılan av araçları için kullanılan bir terimdir. Denizel ekosistemler üzerinde, aşırı avcılığın verdiği zararın yanında azımsanmayacak bir baskıya sahiptir. Birçok bilimsel çalışma, deniz dibinde bırakılan av araçlarının çoğunun doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam ettiğini göstermektedir.

Hayalet ağların pasif olarak avlanmaya devam etmesi durumu kullanılan av aracının materyaline, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl arasında olduğu da bilinmektedir.

Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında, Gökova Körfezi’nde de büyük oranda rastlanan Hayalet Ağ problemine çözüm bulmak adına geliştirilen ‘Hayalet Ağ Avcıları’ projemizi 2013 yılında hayata geçiriyoruz.

Gökova Körfezi’nde her türlü su ürünleri avcılığına kapatılan 6 Deniz Koruma Alanı’nın  güçlendirilmesi, etkin ve sürdürülebilir korunması ihtiyaçlarından doğan bu projede, hayalet ağların denizel ortamdan uzaklaştırılarak ekosistem üzerindeki baskının azaltılmasını hedeflemekteyiz.

Balıkçılığa kapalı Deniz Koruma Alanları’nda ve balık popülasyonlarının yaşam alanlarında bulunan hayalet ağlar, kapatılan alanların ekosistem restorasyonu sürecinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu sebeple yapılacak projede balıkçıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, söz konusu av araçlarının ekosistemden uzaklaştırılması ve sürdürülebilir koruma için iletişim ve veri ağı kurulması hedeflenmektedir.

Bu süreçte yer alan paydaşlardan balıkçılar öncelikli grubu oluşturacaktır. Alanı etkileyen ve etkilenen grup olarak hem temizlik çalışmalarında hem de sürdürülebilir koruma faaliyetlerinde etkin rol oynamaları sağlanacaktır.

Proje sürecinde yapılacak toplantılarda ve arazi çalışmalarında su ürünleri kooperatifleri, yerel yönetim birimleri ve koruma ve kontrol birimleri katılımcı olarak bulunacaktır.

Bu proje, GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS fonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile UNDP tarafından yürütülen Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi tarafından desteklenmektedir.