AKD’nin İlkeleri

Akdeniz Koruma Derneği, Akdeniz havzası genelindeki ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi kapsamında bilimsel ve hukuksal çalışmalar yapmak amacı ile 2012 yılında İzmir’de kurulmuştur. Bu amacı gerçekleştirmeyi kendine görev edinmiş derneğimiz bünyesinde İnşaat mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, gibi farklı disiplinlere sahip uzmanlar ve özel sektör temsilcileri bulundurmaktadır. Akdeniz Koruma Derneği, ulusal menfaatleri ön planda tutarak sürdürdüğü çalışmalarında bilimsellikten ve etikten ödün vermeden hareket etmektedir.

Akdeniz Koruma Derneği Tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları;

Akdeniz havzası genelindeki ekosistemlere yönelik çalışmalar

Balıkçılık ve balıkçılık yönetimine yönelik çalışmalar,

Doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanılmasına yönelik çalışmalar,

Deniz ve kıyı alanları yönetimine ait çalışmalar

ÖDÜLLERİMİZ

2012 Deniz Koruma Liderlik Ödülü, Marsh Award, İngiltere

2013 Whitley Doğa Koruma Ödülü, İngiltere

2014 UNDP Equator Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri

2017 Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü, İngiltere