Biz Kimiz

Akdeniz Koruma Derneği, 2012 yılında ulusal bir sivil toplum kuruluşu olarak İzmir’de kuruldu. Akdeniz keşiş foku, Kum köpekbalığı gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve restorasyonu, Derneğin öncelikli çalışma konularından. Tüm bunlar tür ve habitatların korunmasına katkı sağlarken bir yandan da geleneksel kıyı balıkçılığını sürdüren balıkçıların meslekteki varlığını güvence altına alıyor.
Vizyonumuz: Akdeniz havzasının en iyi şekilde korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, zengin biyoçeşitliliği korurken de, yerel halk için sağlıklı bir yuva ve kültürleri için bir temel oluşturmak.
Misyonumuz: Akdeniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulması için toplumları geleneklere uygun ve bilime dayalı projelerle desteklemek.

DEĞERLERİMİZ
Bilim: Tüm dünyada canlı türleri ve habitatların yok oluşuna karşı hızlı ve etkili çözümler üretmek gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışma konularımızı ve yöntemlerimizi en etkili şekilde belirleyebilmek amacıyla tüm çalışmalarımızı bilimsel bulguları temel alarak hayata geçiriyoruz.
İşbirliği: Farklı bilgi ve tecrübelere sahip kişi ve kurumlarla birlikte hareket etmenin, yerel kalkınma ve doğa koruma çalışmalarını güçlendireceğine inanıyoruz. Bunun için yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kuruyoruz.
Yerel Kalkınma: İnsanın doğanın parçası olduğundan yola çıkarak; geçimi balıkçılık gibi biyoçeşitliliğin varlığına bağlı olan gruplarla birlikte çalışmayı ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması için bu grupları desteklemeyi önemsiyoruz.

Şeffaflık: Doğa için verilen emek gibi bu emeğin sonuçlarının da paylaşılmasının önemine inanıyoruz. Bunun için yürüttüğümüz çalışmalara farklı bilgi ve becerilerle emek veren üye, gönüllü ve bağışçılarımızı bilgilendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.
Saygı: Doğadaki çeşitliliğe saygı duyduğumuz gibi farklı etnik köken, dil, din, ırk ve cinsiyetten herkese saygı duyuyoruz. Doğa koruma çalışmalarının herkesin sorumluluğunda olduğuna inanarak yerel gruplar ve gönüllülerle çalışırken her türlü ayrımcılığı reddediyoruz.

Doğa hakkında bildiklerimizi paylaşırken, işbirliği kurduğumuz tüm gruplar ve kişilerin bilgi, tecrübe ve tercihlerine saygı duyuyoruz.

ÖDÜLLERİMİZ
2012 Deniz Koruma Liderlik Ödülü, Marsh Award, İngiltere
2013 Whitley Doğa Koruma Ödülü, İngiltere
2014 UNDP Equator Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri
2017 Whitley Doğa Koruma Altın Ödülü, İngiltere
2017 Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Ödülü, İstanbul
2018 FAO ve GFCM, Akdeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi, En İyi Uygulama Ödülü, Malta