Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Popülasyonun ve Yaşam Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi

Proje kapsamında Gökova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde yer alan kıyı mağaralarının tespit edilmesi ve bu mağaralara fotokapan kameralar yerleştirilerek Akdeniz keşiş foku (Monachus monachus)’un doğal yaşam ortamında izlenmesi sağlanmaktadır. İzleme çalışmaları sonucunda, Akdeniz keşiş fokunun yılın hangi döneminde, ne sıklıkla ve hangi kıyı mağaralarını üreme ve/veya dinlenme amaçlı kullandığının tespit edilmesi ve alanda belirlenen kıyı mağaralarını kullanan bireylerin tanımlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, alanda türe ve projeye dair farkındalığı arttırma çalışmaları da yapılmaktadır. Proje sonucunda, türün alandaki popülasyonu hakkında bilgi ortaya koymak ve türün alan kullanım şekli ve yoğunluklarına bakılarak sahadaki koruma amaçlı planlamaya katkı vermek üzere önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.