Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu (MERCES)

Küresel iklim değişikliği, istilacı otçul türlerin yoğun baskısı, yapılaşma gibi insan faaliyetleri kıyı ve derin deniz habitatlarını tehdit ediyor. Bu tehditler aynı zamanda oksijen üretme, kıyı erozyonunu engelleme, diğer denizel türlere üreme ve beslenme alanlarının oluşmasına ortam sağlayan deniz çayırları, algler, mercanlar ve süngerler gibi türleri de etkiliyor.
Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu Projesi (MERCES) ile bu tehditlerden zarar gören kıyı ve derin deniz habitatlarının restore edilmesi için gereken metotların belirlenmesi hedefleniyor. Bunun için Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Gökova Körfezi’ndeki Balıkçılığa Kapalı Alanlarda çeşitli deney istasyonları kurarak, deniz çayırları ve bazı makro alg türlerinin ekimini ve ekilen bireylerin de korunmasını içeren kafes denemeleri yapıyoruz.
MERCES, on altı ülkeden sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin aralarında bulunduğu yirmi sekiz kurumun ortaklığında gerçekleştiriliyor. Projenin Türkiye’deki uygulamaları Derneğimiz tarafından belirlenip hayata geçirildi. İtalya Delle Marche Politeknik Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen bu uluslararası proje, Avrupa Birliği UFUK 2010 Çerçeve Programı tarafından destekleniyor.

Proje resmi sitesi-Main webpage address: http://www.merces-project.eu

Facebook: @merces.eu.project

Youtube: Merces Project

Twitter: @merces_eu