AVRUPANIN EKOSİSTEM İYİLEŞTİRME ALANLARI BELİRLENDİ:

SEKİZ ALANDAN BİR TANESİ TÜRKİYE’DE!

Akdeniz Koruma Derneği, Gökova Körfezi ve Antalya Yedi Adalar arasındaki tehdit altındaki türler ve hassas denizel alanlar için koruma ve araştırma çalışmalarına başlıyor.

  • #ELP #ENDANGEREDLANDSCAPE #mugla #zaferkızılkaya

Gökova Körfezinden Antalya Yedi Adalara kadar olan kıyı şeridimiz, Avrupa’daki sekiz alanda farklı sivil toplum kuruluşlarının eşzamanlı yürütüceği Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programının uygulama alanlarından oldu. Akdeniz Koruma Derneği’nin yürüteceği proje ile; Türkiye’de beş yüz kilometreden fazla kıyı şeridinde iyileştirme ve iklim değişikliğine karşı koruma önlemleri alınacak. Bu proje ile Akdeniz keşiş foku, kum köpek balığı, orfoz gibi nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarına yönelik koruma çalışmaları hayata geçirilip korunan alanlar ağı kurulmasını sağlanacak. Ayrıca tüm bu çalışmalarla denizel türlerin azalması, habitat tahribatı ve iklim değişikliğinin etkilerinden olumsuz etkilenen kıyı balıkçılığı da destekleyecek. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ege Üniversitesi ile koordineli olarak yürütülecek olan proje, 5 yıl sürecek.

Avrupa tarihinin yüzyıllardır uyguladığı, yanlış tarım ve ormancılık politikaları, aşırı şehirleşme ve yoğun arazi kullanımı nedeniyle doğal yaşam alanının parçalanmasına yol açtı. Bu durum tür ve habitatların yok olmasına neden oldu. Geride kalan habitatların ise doğal yapılarının azaldığı ve iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitelerinin sınırlı olduğu bilinmektedir. Bu coğrafyaların, doğal varlığını süründürülebilmesi için iyileştirme önlemlerinin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı (Endengered Landscape Programme) da Avrupa’nın önemli coğrafyalarında biyolojik çeşitliliğinin korunarak zenginleşmesi ve hem doğaya hem de insanlara fayda sağlayan, daha fazla kendi kendine yetebilen ekosistemlerin yaratma vizyonuyla yola çıkıyor.

Program, Lisbet Rausing ve Peter Baldwin’ın sahip olduğu Arcadia Fonu ve Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Cambridge Koruma Girişimi’nin desteği ile kuruldu.
————————————————————————————————————————————–
Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programının Alanlar:

  • Rewilding Europe’ın yürüteceği Romanya, Moldova ve Ukrayna’daki en az 40.000 hektarlık Tuna Deltası Biyosfer Rezervi boyunca doğal alanların, ekolojik süreçlerin iyileştirilmesi ve ilgili yaban hayatının kurtarılması
  • Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Cairngorms Connect ortaklığıyla, İskoçya Dağlık Bölgesi’nde, antik Kaledonya çam ormanları dâhil İngiltere'nin en nadir habitat ve türlerini barındıran İskoçya yaylalarındaki 60.000 hektarlık alanı iyileştirecek.
  • Rewilding Britain ve Woodland Trust Galler ortasında, İngiltere’nin ilk tepelerden denize doğru bir dinamik ekosistem oluşturmak için “Zirveden Denize” projesini uygulayacaktır.
  • Akdeniz Koruma Derneği ve Fauna & Flora International, 500 kilometreden fazla Türkiye’nin hassas Akdeniz kıyı şeridinin iyileştirilmesini ve iklim değişikliğine karşı dayanımını artırılmasını kapsayan korunan alanlar ağı oluşturarak Akdeniz Foku ve orfoz gibi tehdit altındaki önemli türlerin geri kazanımı için yaşam alanları sağlayacaktır.
  • Frankfurt Zoological Society, Belarus ve Ukrayna’daki sınır aşan “Prypiat Polesia” bölgesinde 1,2 milyon hektar korunan ve birbirine bağlı bir çekirdek alan yaratmak için yeni koruma alanlarının belirlenmesini destekleyecektir. Kurt, geyik, Avrupa bizonu ve büyük benekli kartal gibi anahtar türler için ekolojik bağlantının sağlanmasına yardımcı olacaktır.
  • Romanya’da, Fundatia Conservation Carpathia bir Milli Park yaratma amacı ile 800 ila 2500 m arasında yüksekliğe sahip Avrupa’nın en büyük yaban alanlarından birini kuruyor. Ormanların ve alpin otlakların korunması, türlerin dikey olarak kayabilmesine ve iklim değişikliğine uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
  • Portekiz’de, Rewilding Europe, Büyük Côa Vadisi – Güneydeki Malcata dağ silsilesini Kuzeydeki daha büyük Douro vadisi ile birleştiren 120.000 hektarlık büyük bir vahşi yaşam koridoru geliştirecek ve dağ keçisi, kurt ve İber vaşağının alana geri gelebilmesi için bir yaban alan yaratacaktır.
  • Gürcistan’da, BirdLife International, Iori Nehri vadisinin oluşturduğu coğrafyada Sovyet dönemi baraj ve sulama kanalları tarafından bozulan yaşam alanlarını ve tür topluluklarını (Şah Kartalı, İran Ceylanı, Mısır Akbabası, kurt, çakal ve vaşak gibi) iyileştirmeye çalışacaktır.

————————————————————————————————————————————-
Akdeniz Koruma Derneği: 2012 yılında, Akdeniz ekosistemindeki doğal alanların korunması ve tahrip
edilen alanların iyileştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren Gökova Körfezi başta
olmak üzere Ege’de kadınların da dahil olduğu küçük ölçekli balıkçılığın araştırılıp desteklenmesi ve
nesli tehlike altındaki türler ve habitatların araştırılıp korunmasına yönelik birçok çalışma
gerçekleştirmiştir. Gökova Körfez’inin, Akdeniz’in en büyük deniz koruma alanı ilan edilmesi ve
geliştirdiği “korucu sistemi” ile 2017 yılında yeşil Oscar olarak bilinen “Whitley Gold Award” ödülüne
layık görülmüştür.

Detaylı bilgi ve iletişim:
www.akdenizkorumadernegi.org
Tel: 05323778572

Email: info@akdenizkoruma.org.tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =