Ege’nin Karaya Vuran Yunusları Projesi

Türkiye denizlerinde deniz memelilerinin setase (balina, yunus ve mutur) takımına ait günümüze kadar rapor edilen 13 tür bulunuyor. Bu türlerin tamamının Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Kırmızı Liste’de farklı kategorilerle yer alması, popülasyonlarının korunmasındaki önemi artırıyor. Deniz memelileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşam alanı kaybı, ses ve deniz kirliliği, deniz trafiği, hedef dışı av olarak balık ağlarına yakalanma, kasti öldürme nedenleriyle tehdit altında.

Şimdiye kadar Türkiye kıyılarında deniz memelileri ile ilgili rapor edilen birçok karaya vurma vakası bulunuyor. Ancak Türkiye’nin Ege kıyılarında bu konu hakkında yapılan çalışmalar yeterli ve sistematik değil. Bu durum; canlı ya da cansız olarak setase türlerinin neden karaya vurduğu hakkında detaylı bilgi sahibi olunmamasını ve anında müdahalenin yetersiz olmasını beraberinde getiriyor.

Akdeniz Koruma Derneği konu ile ilgili bu açığa yerel ve ulusal çözümler üretmek üzere Ege’nin Karaya Vuran Yunusları Projesi’ni yürütüyor. Ege kıyılarında bulunan yerel halk, balıkçılar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak sistemli olarak işleyen bir Karaya Vurma İletişim Ağı’nın oluşturulması için çalışılıyor. Bu iletişim ağı, karaya vurma vakalarından anında haberdar olmak, karaya vuran bireye canlı ise hızlı müdahale edebilmek, ölü ise buna sebep olan faktörlerin araştırılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Proje sonucunda edinilecek bilgiler, yetkili kurum ve kuruluşlara belirlenen tehditlerin azaltılmasına ve mevcut popülasyonların korunmasına yönelik öneriler geliştirilerek sunulmasını sağlayacak. Buna ek olarak, setase türlerinin ekolojileri ve habitatları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılarak konuya ilişkin farkındalığın artması konuşunda çalışılacak.

Ege’nin Karaya Vuran Yunusları Projesi, Rufford Small Grants tarafından destekleniyor.