Deniz Bilimler Kampı

Akdeniz Koruma Derneği, 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında İzmir’de Deniz Bilimleri Kampı düzenliyor. Kamp denizel habitat restorasyonu, habitat ve tür izleme konularında kendini geliştirmek isteyen üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile konunun uzmanlarını bir araya getirecek.

Küresel iklim değişikliği, istilacı herbivor türlerin yoğun baskısı, yapılaşma gibi insan faaliyetleri kıyı ve derin deniz habitatlarını tehdit ediyor. Bu tehditler aynı zamanda oksijen üretme, kıyı erozyonunu engelleme, diğer denizel türlere üreme ve beslenme alanlarının oluşmasına ortam sağlayan deniz çayırları, algler, mercanlar ve süngerler gibi türleri de etkiliyor.

Akdeniz Koruma Derneği, Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu (MERCES) kapsamında Gökova Körfezi’ndeki Balıkçılığa Kapalı Alanlarda iklim değişikliğinin Pinna nobilis, Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa ve Cystoseira crinita türlerine etkisini izlemek üzere kafes deneyleri gerçekleştiriyor. Bu çalışma, zarar gören kıyı ve derin deniz habitatlarının restore edilmesi için gereken metotların belirlenmesine hizmet ediyor.

Katılım Koşulları:
Deniz Bilimleri Kampı’na katılım için aşağıda sunulan kurs katılım formunu, özgeçmiş ve bir word belgesine hazırlanacak olan motivasyon mektubunun info@akdenizkoruma.org.tr adresine ‘Kurs Başvuru’ e-posta başlığıyla gönderilmesi bekleniyor.

Katılımcılar arasından seçilecek 15 kişi’nin kurs katılım ücreti, kurs malzemeleri, öğle yemekleri ve kahve arası ikramları ile İzmir dışından katılacak olan katılımcıların 1 gecelik (29 Şubat 2020) otel konaklamaları karşılanacaktır.

Son başvuru tarihi: 07.02.2020
Sonuçlar 17 Şubat 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Başvuru Forumu
Program