Çalışma Alanlarımız

Gelecek bütün insan nesillerinin doğanın sağladığı servislerden faydalanması için denizel ve karasal çevrenin değerinin anlaşılması ve sürdürülebilir bir gelişme içerisinde düşünülmesi gerekmektedir. Korumaya yönelik çalışmalar dünyanın her yerinde karşısında birçok zorluk bulmaktadır.

Akdeniz Koruma Derneği çalışma yöntemlerinde aşağıdaki temel prensipleri göz önüne almaktadır:

Bilim: Bilim, yaptığımız her çalışmada bir numaralı yol göstericimizdir. Bilimsel verilerin ışığında elimizdeki değerleri ve sorunların kaynağını anlar, çözüm yöntemlerini geliştirmeye çalışırız. Bilimsel çalışmalar yapmak, küresel ölçekte yapılmış ve yapılmakta olanları takip etmek Akdeniz Koruma Derneği’nin çalışma prensiplerinin başında gelmektedir.

İletişim: İnsan ekosistemin en önemli parçasıdır. Akdeniz Koruma Derneği yıllardır Akdeniz’in bir parçası olan, yaşamları ona dayalı yerel halklarla sağlıklı iletişim içerisinde olmanın önemini her çalışmasında gözetmektedir. Korumada yerel insanların istekliliği ve desteği diğer bütün çabalardan daha etkilidir. Akdeniz Koruma Derneği, yerel insanın Akdeniz kültürünün bir parçası olduğu gerçeğiyle onların doğayla ilişkisini, sorunlarını anlamak için iletişime ve kuşaklardan aktarılarak, süzülerek gelen geleneksel bilgiye çok önem vermektedir.

İşbirliği: Her kurum ve her insan yapılacak çalışmalara farklı katkılar verebilir. İşbirliği ve ortak çalışma kültürü Akdeniz Koruma Derneği’nin vazgeçilmez çalışma prensibidir. Projelerimizde küreselden yerele, balıkçısından akademisyenine kadar geniş paydaşlı birlikteliklerle, sorunları çözme çabalarını ve başarıyı paylaşmayı amaçlıyoruz.

Resmi Kurumlarla İlişkiler: Koruma ve iyileştirmede sürdürülebilir çözümlerin kalıcı olabilmesi için bu çözümlerin devlet politikası olarak benimsenmesi gerekmektedir. Akdeniz Koruma Derneği, yürüttüğü çalışmaların tamamında devletin ilgili yerel ve merkezi yetkilileriyle sürekli temas halindedir. Sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği ortamlar yaratarak devlet görevlilerini diğer paydaşlarla bir araya getirmeye ve kanunlarla yönetilebilecek ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz.