ACT4 Litter Deniz Koruma Alanlarında Denizsel Atık Projesi

Denizel atıklar tüm dünyada denizel ve kıyısal ekosistem için ciddi etkilere sahip, karmaşık ve çok boyutlu bir sorun. Akdeniz Havzası, dünyada denizel atıklar konusunda kritik seviyede. Her geçen gün artan kirlillik ve ilgisizlik, Akdeniz’in denizel atıklardan en çok etkilenen alanlardan biri olarak anılmasını beraberinde getiriyor. Bu durum, Akdeniz Havzası için bir dizi eylem planının oluşturulması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Akdeniz’deki Deniz Koruma Alanlarında doğal ekosistemlerin denizel atıklardan korunması için bir dizi faaliyet geliştirilme hedefiyle uluslararası bir proje olarak ACT4 Litter hayata geçirildi. 2022 yılında tamamlanacak olan ve Akdeniz’deki on bir ülkede uygulanan proje ile, deniz koruma alanlarına kıyısı olan en az yüz metre uzunluğundaki doğal ekosistemlerde belirli periyotlarla atık toplanıyor. Atıklar, projenin uygulandığı tüm ülkeler için oluşturulan kriterlere göre sınırflandırılıp, miktarları belirleniyor. Proje sonunda kirletici kaynakların belirlenmesi sonrasında hedeflenen çıktılar ise; Akdeniz Deniz Koruma Alanlarında denizel atık yönetimine ilişkin potansiyel önlemelerin belirlenmesi, bu önlemlere yönelik fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve değerlendirilmesi, projenin uygulandığı tüm alanlara özgü eylem planları geliştirilmesi ve Akdeniz Deniz Koruma Alanları’nda denizel atık yönetiminin geliştirilmesi için ortak bir yönetim planının hazırlanması.

Proje’nin Türkiye’deki uygulamaları Muğla Akçapınar kumsalında Akdeniz Koruma Derneği tarafından uygulanıyor. Dernek, her mevsim birer kere bu çalışmayı yaparak Akçapınar kumsalı için atık analizi yapıyor. Proje, Avrupa Birliği Kalkınma Fonu tarafından destekleniyor.